معاونت فنی و اجرایی مجتمع کاوه فولاد آریا در همایش Planex کیش 1401

مجموعه: اخبار
910 بازدید
20 آذر 1401

معاونت فنی و اجرایی مجتمع کاوه فولاد آریا طی همایش Planex که در جزیره کیش برگزار گردید به بیان نکاتی در مورد روش های نوظهور تولید فولاد ، فولاد سبز و همچنین حرکت با قدرت بیشتر به سوی تولید فولاد با آلیاژ های خاص پرداختند.


به گزارش پترومتالز، مهندس اردشیر افضلی معاونت فنی و اجرایی مجتمع کاوه فولاد آریا در کنفرانس پلنکس ۲۰۲۲ گفت:

بر اساس پیشبینی ها، تولید فولاد از ۱.۸۶۷ میلیارد تن در سال ۲۰۲۰ به ۲.۱۸۷ میلیارد تن در سال ۲۰۵۰ میرسد. تولید فولاد به روشهای فعلی تا ۲۰۴۵ و ۲۰۵۰ متوقف میشود و جای خود را به روشهای نوظهور و تکنولوژی فولاد سبز میدهد.


"ما نیز در این روند ناگزیریم که به سمت روشها و تکنولوژیهای جدید تولید فولاد پیش برویم"
تولید فولادهای آلیاژی، مهندسی و مخصوص در ایران در حال حاضر در حدود ۶۶۰ هزارتن است و اگرچه رشد اندکی در این حوزه از تولید داشته ایم اما این میزان از تولید به نسبت کل تولید فولاد، ما کمتر از میانگین جهانی است.

 ما باید بتوانیم در روشها و تولید محصولات خاص پا به پای دنیا حرکت کنیم تا جریان رقابت ما را حذف نکند.