واحد ذوب سازی قوس الکتریکی (EAF)

مجموعه: مقالات
1792 بازدید
21 شهریور 1401

راه اندازی و بهره برداری واحد ذوب سازی قوس الکتریکی (EAF) مجهز به تکنولوژی های LF و VOD با ظرفیت 30 تن در مجتمع کاوه فولاد آریا