صادرکننده نمونه سال 1399

مجموعه: اخبار
492 بازدید
09 اسفند 1399


شرکت کاوه فولاد آریا از سوی اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی استان اصفهان به عنوان صادرکننده قابل تقدیر استان اصفهان در سال 1399 برگزیده شد .