هجدهمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی

مجموعه: اخبار
432 بازدید
02 اسفند 1399

دریافت لوح تقدیر و تندیس هجدهمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی سال 1399 توسط شرکت کاوه فولاد آریا لوح تقدیر جشنواره