اولین نمایشگاه مجازی ایران - 1399

مجموعه: اخبار
1638 بازدید
29 بهمن 1399

حضور مجتمع کاوه فولاد آریا در اولین نمایشگاه مجازی ایران معرفی تولیدات و توضیحات کامل در مورد نوع ، کیفیت ، ابعاد و سایر ویژگی های محصولات مجتمع  کاوه فولاد آریا از طریق غرفه ما در این نمایشگاه امکان پذیر است . 
بازدید از این نمایشگاه بصورت کاملا مجازی و در بستر اینترنت انجام خواهد شد .
تاریخ شروع نمایشگاه پنجم اسفندماه 1399 می باشد .

بازدید از غرفه مجازی کاوه فولاد آریا : غرفه مجازی مجتمع کاوه فولاد آریا